A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Phối hợp công tác giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Năm học 2019 - 2020

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường Mầm non Trạch Mỹ Lộc thống nhất kế hoạch phối hợp như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Tạo sự phối hợp chặt chẽ ngày càng hiệu quả giữa Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong việc phát huy vai trò và nâng cao chất lượng các phong trào, cán bộ - giáo viên - nhân viên và hoạt động công đoàn cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP:
1. Phối hợp chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư­ tư­ởng, đạo đức, pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho CBGVNV. Quán triệt việc phổ biến, học tập triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ công tác công đoàn trong CBGVNV nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
- Phối hợp
tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương (Khoá XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
- Công đoàn phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục. Vận động CBGV xây dựng bài giảng điện tử, tăng cường sử dụng và sáng tạo đồ dùng dạy học phục vụ cho bài giảng. Tạo điều kiện cho CBGVNV theo học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, trang bị đồ dùng, thiết bị để khai thác, sử dụng CNTT cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên.
- Phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác viết và phổ biến SKKN, tự làm đồ dùng.
2. Phối hợp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội:

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thành các hoạt động thường xuyên.

Thực hiện Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.  Kế hoạch số 188/KHLN-PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 13/5/2019 kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động 3 sạch và trường học không có rác do UBND huyện phát động.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo gắn nội dung “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” với thực hiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Quán triệt đội ngũ  CBQL, GV, NV về phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo vị trí việc làm, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới; coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào. Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, các cuộc vận động.
- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động xã hội, công tác nhân đạo do ngành phát động.
3. Phối hợp chỉ đạo và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cư­ờng công tác quản lý, xây dựng nền nếp, kỷ c­ương trong nhà trường
- Phối hợp xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, phát huy dân chủ trong nhà tr­ường, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, kỷ cư­ơng trong các hoạt động. Phối hợp kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Tăng c­ường giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực hoạt động Ban thanh tra nhân dân trư­ờng học theo đúng luật.

4. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sống của CBGVNV.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với CBGVNV. Chủ động giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Đảm bảo thực hiện chế độ nâng lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho CBGVNV và chế độ kiêm nhiệm cho cán bộ công đoàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi kịp thời đối với CB-GV-NV và người than như bố mẹ, vợ, chồng, con cái không may bị ốm đau, tai nạn rủi ro. Đảm bảo duy trì chế độ khám sức khoẻ định kỳ cho CB-GV-NV 1lần/năm học.
- Phối hợp tổ chức
Liên hoan tiếng hát cán bộ quản lý , giáo viên, “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề”, “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi”
- Tăng c­ường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CBGVNV thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ.

- Phối hợp tổ chức cho CBGVNV đi thăm quan học tập các đơn vị điển hình, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước
5. Phối hợp chỉ đạo xây dựng chính quyền và công đoàn vững mạnh:
- Phối hợp chỉ đạo thực hiện nền nếp kỷ cương trong các hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt phương châm: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao.
- Phối hợp chỉ đạo việc đánh giá xếp loại CBGVNV theo chuẩn giáo viên Mầm non

Trên đây là những nội dung trọng tâm công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong năm học 2019 - 2020. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban lãnh đạo nhà trường để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 14
Tháng trước : 590