A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trường mâm non Trạch Mỹ Lộc giai đoạn 2021 - 2025

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG MN TRẠCH MỸ LỘC

 

Số: 48a/KH-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Trạch Mỹ Lộc, ngày 01 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2021-2025

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/06/2019; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1065/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non huyện Phúc Thọ giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 69/KH - UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non xã Trạch Mỹ Lộc giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND xã Trạch Mỹ Lộc về kế hoạch phát triển giáo dục mầm non xã Trạch Mỹ Lộc đến năm 2020 và thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn xã.

Trường mầm non Trạch Mỹ Lộc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH  NHÀ TRƯỜNG:

          1. Địa điểm trụ sở chính

          Thôn Trạch Lôi - xã Trạch Mỹ Lộc - huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội. Thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội.

          Số điện thoại trường: 02433.640.845

          Địa chỉ trang tin điện tử: mntrachmyloc.edu.vn

          2. Quá trình thành lập và phát triển

          Trường Mầm non Trạch Mỹ Lộc được thành lập theo Quyết định số 277/QĐ-UB ngày 20/7/1984 của UBND huyện Phúc Thọ trên cơ sở là trường Mẫu giáo. Đến năm 2002 trường được chuyển đổi sang loại hình trường mầm non bán công theo Quyết định số 270/QĐ-UB ngày 29/7/2002 của UBND huyện Phúc Thọ. Đến năm 2009 trường được chuyển đổi sang loại hình trường mầm non công lập tự chủ theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND huyện Phúc Thọ.

          3.Thực trạng của nhà trường

a) Cơ cấu tổ chức:

- Toàn trường có 05 tổ chuyên môn (tổ 5 - 6T; tổ 4 - 5T; tổ 3 - 4T, tổ nhà trẻ, tổ nuôi dưỡng) và 01 tổ Văn phòng

- Tổng số CBGVNV hiện có (Tính đến thời điểm 03/2021): 55

Trong đó:

+ CBQL: 03 (BC);

                  Trình độ chuyên môn CBQL: Đại học: 03

                                                QLNN, QLGD: 3

                                                       LLCT: Trung cấp:02, sơ cấp: 01

+ Giáo viên: 40

Trong đó: Giáo viên biên chế: 40 (1 biệt phái PGD),

Trình độ chuyên môn: Đại học: 37 , Cao đẳng: 3 (3 GV tình độ Cao đẳng đang học đại học)

 + Nhân viên: 12 (NVKT: 01; NVYT: 01 NV nuôi dưỡng: 08; NV bảo vệ: 02

Trình độ chuyên môn: Đại học: 01; Cao đẳng 06; Trung cấp: 03; nhân viên bảo vệ chưa có bằng chuyên môn

          - Năm học 2020 - 2021 trường có 17 nhóm, lớp

Trong đó: Nhóm trẻ 24 - 36 tháng: 05 nhóm,

                 Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 04 lớp,

                                        4 - 5 tuổi: 04 lớp

                                        5 - 6 tuổi: 04 lớp

          - Tổng số trẻ huy động ra lớp tại trường: 490

          Trong đó: Nhà trẻ: 119/297 đạt 40,06%

                           Mẫu giáo: 366/371 đạt 98,6%

- Tổng số trẻ huy động (tại trường và đi học nơi khác): 493

Trong đó: Nhà trẻ: 122/297 đạt 41%

                 Mẫu giáo: 371/371 đạt 100%

b) Cơ sở vật chất:

          Trường được quy hoạch với 1 trường chính và 2 điểm trưởng, tổng diện tích đất toàn trường là 5119 m2 với 1 trường chính khu Trung Tâm (diện tích 4112m2), 2 điểm lẻ là khu Tuy Lộc (diện tích 464m2), khu Mỹ Giang (diện tích 543m2). Nhà trường chỉ hoạt động tại trường chính khu Trung Tâm với tổng số có 17 phòng học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng không gian sáng tạo. Trong và ngoài lớp có đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Trường có cổng, biển tên trường, có tường dào bao quanh đảm bảo an toàn. Trường có đủ khối phòng hành chính quản trị: 01 phòng hội đồng, 01 phòng hiệu trưởng, 02 phòng phó hiệu trưởng, 01 phòng y tế, 01 dành cho nhân viên, 01 bếp ăn hoạt động theo quy trình bếp một chiều. Trường có sân chơi, có các đồ chơi ngoài trời phong phú, sân trường rộng, thoáng với nhiều cây xanh bóng mát. Có 01 phòng thường trực bảo vệ, có khu để xe cho CBGVNV được đặt ở vị trí gần cổng trường.

 c) Các tổ chức đảng, đoàn thể:

          -  Chi bộ Đảng với 21 đảng viên,

          - Công Đoàn với 55 đoàn viên,

          - Chi đoàn Thanh niên với 30 đoàn viên

          II. MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung

Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn xã đảm bảo duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị điều kiện phổ cập cho trẻ em 4 tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế; xây dựng mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng trường học xanh, chuẩn hoá, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp; đổi mới công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực tự chủ của cơ sở giáo dục mầm non; xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốt cho trẻ em mầm non vào lớp một.

          2. Mục tiêu cụ thể

        a) Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế

        - Năm học 2021 - 2022: Phấn đấu huy động 516 trẻ trong độ tuổi ra lớp trong đó nhà trẻ 152/310 đạt 49%; mẫu giáo 364/364 đạt 100%

        - Duy trì và phấn đấu giữ vững danh hiệu trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ I. Chất lượng giáo dục mức độ II.

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc cho phát triển GDMN vững chắc, toàn diện.

- 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, giảm tỷ lệ trẻ em SDD thể nhẹ, giảm cân trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ SDD thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì được khống chế, tổ chức học hòa nhập cho trẻ em khuyết tật theo quy định tại Điều lệ trường mầm non

  • Huy động trẻ ra lớp từ 50-55% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo. Tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ phê duyệt.
  • 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế. Tổ chức học hòa nhập cho trẻ em khuyết tật theo Điều lệ trường mầm non.

        - Đảm bảo trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố theo quy định.

  • Đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em học ở các loại hình trường, lớp mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của nhà trường.

        b) Xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

        Năm học 2021 - 2022: Tổng số nhóm lớp: 17 (trong đó nhóm trẻ 5; lớp mẫu giáo: 12)

Sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp. Đề nghị mở rộng diện tích đất tại khu Trung Tâm thêm khoảng 5.888 m2 để xây dựng thêm 10 phòng học và các phòng chức năng và một số công trình phụ trợ khác như khác. Đồng bộ các loại đồ dùng, trang thiết bị, học liệu, hướng tới tiên tiến, hiện đại để phấn đấu đạt “Trường chuẩn quốc gia mức độ 2” vào năm 2025.

Tiếp tục duy trì sử dụng đạt hiệu quả trang Website, trang thông tin điện tử và phấn đấu xây dựng phòng máy tính cho trẻ tại nhà trường, xây dựng phòng thư viện mầm non theo Luật thư viện ngày 21/11/2019. Ứng dụng CNTT số hóa trường học (Trang Website, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính tại các nhóm lớp để bồi dưỡng, khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng intenet, thư viện điện tử ngành; Trẻ được làm quen với phần mềm trò chơi ứng dụng CNTT, làm quen với vi tính, máy tính...).

Đảm bảo có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới sử dụng đồ dùng tiên tiến và hiện đại.

c) Xây dựng, phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách

        - Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% giáo viên trong độ tuổi đạt trình độ đào tạo Đại học sư phạm giáo dục mầm non trở lên, 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên theo kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non của Thành phố và tham gia thi/xét thăng hạng theo quy định.

  • 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 90% mức độ khá trở lên.
  • Hằng năm 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.
  • Nhà trường có chi bộ đảng, phấn đấu 50% cán bộ quản lý, giáo viên là đảng viên.       

          III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gia đình, cộng đồng về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cụ thể:

- Phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã để tuyên truyền về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của trường đến giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền về phát triển GDMN của xã, tổ chức thực hiện công tác thông tin và truyền thông về GDMN. Chú trọng tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn đi đầu trong việc đổi mới, phát triển GDMN.

- Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Mỗi thành viên trong nhà trường phải nhận thức đầy đủ và trách nhiệm cao trong việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

- Tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng trong đơn vị, đặc biệt lưu ý phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên, nhân viên. Cấp ủy Chi bộ phải thực sự đi đầu trong đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, tạo môi trường giáo dục trung thực, sáng tạo và thân thiện.

        2. Đổi mới công tác quản trị trường mầm non, nâng cao năng lực tự chủ

        - Triển khai, thực hiện các chính sách về phát triển mầm non được quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

        - Nhà trường xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 của đơn vị, có nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện nhằm đạt mục tiêu huyện đề ra, tạo chuyển biến tích cực phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo, khẳng định chất lượng giáo dục mầm non của nhà trường.

- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hệ thống quản lý, điều hành ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành giáo dục đào tạo.

- Nhà trường chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo.

- Xây dựng thực hiện tốt các mô hình: Mô hình “Trường, lớp mầm non hạnh phúc”, “Trường học đẹp - chưa đẹp”; Mô hình quản lý quản trị trường mầm non công lập theo hướng tự chủ, khẳng định năng lực trách nhiệm của người đứng đầu.

        - Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá của các nhà trường bảo đảm nghiêm minh, thực chất hiệu quả, tránh hình thức và giảm tải cho giáo viên mầm non đồng thời phát huy tính chủ động tự học, sáng tạo cho đội ngũ.

- Chủ động cập nhật thông tin phòng chống dịch bệnh, có phương án, kịch bản thực hiện theo chỉ đạo và phù hợp thực tiễn.

        3. Hoàn thiện xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

        - Nhà trường tham mưu, đề xuất điều chỉnh xây dựng mở rộng diện tích trường mầm non.

        - Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non đến năm 2025.

        - Tham mưu đầu tư trường mầm non theo hướng xây dựng trường học xanh, chuẩn hoá, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đồng bộ trang bị đồ dùng thiết bị, hướng tới hiện đại. Đảm bảo thiết kế tổng thể quy mô trường chuẩn quốc gia đáp ứng dự báo phát triển dân số trẻ em trên địa bàn ít nhất năm năm, có cơ sở vật chất bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng các phòng chức năng chuyên biệt, thư viện mầm non, phòng máy tính cho trẻ đáp ứng đổi mới.

        - Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa trường, lớp mầm non. Hướng tới thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin số hóa trường học theo mô hình trường học điện tử (trang Web, online, kết nối mạng LAN, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, kiểm soát an ninh, hệ thống tiết kiệm năng lượng, bảng tương tác, công nghệ nhận dạng khuôn mặt, máy tính, ti vi tại các nhóm, lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử ngành; trẻ em được làm quen phầm mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy tính...)

        - Đầu tư xây dựng các nhóm lớp làm nhiệm vụ điểm toàn diện về chuyên môn.

        4. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp và thực hiện chính sách

        - Tham mưu thực hiện chính sách đảm bảo trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội theo quy định.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng đội ngũ, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

        - Thực hiện Kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non của Thành phố, phấn đấu đến hết năm 2025, 100% giáo viên trong độ tuổi đạt trình độ đào tạo Đại học sư phạm giáo dục mầm non trở lên, 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên.

        - Nhà trường chủ động định hướng nội dung bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ đến năm 2025: Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, dân chủ trong trường học, phong cách nhà giáo, văn hóa công sở, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý cảm xúc nghề nghiệp; Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trường, lớp mầm non hạnh phúc, kết nối gia đình - nhà trường - xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, công tác đánh giá trẻ, kỹ năng quản lý, quản trị tự chủ trường mầm non công lập, phát triển chương trình giáo dục nhà trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non...

        - Tăng cường tổ chức hội thảo trao đổi về phương pháp giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán làm báo cáo viên, lan tỏa, tư vấn hướng dẫn về chuyên môn. Đồng thời khuyến khích tinh thần tự học, tự khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Các nhà trường tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non làm việc trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục mầm non tại địa phương, thay đổi tư duy - nhận thức - hành động tăng tính chuyên nghiệp, tiếp cận hội nhập quốc tế cho đội ngũ.

        - Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, phát triển đảng viên mới, chi bộ Đảng, hỗ trợ đời sống giáo viên, nhân viên mầm non nhằm động viên khích lệ kịp thời và thu hút đội ngũ chuyên tâm với nghề.

        5. Xây dựng mô hình trường mầm non hiện đại, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

        - Nhà trường tiếp tục quán triệt thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường, lớp mầm non đẹp, hạnh phúc, an toàn thân thiện”. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, cho trẻ làm quen phầm mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen máy tính, làm quen tiếng Anh...phù hợp thực tiễn.

        - Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục trường, lớp mầm non: Quy hoạch, thiết kế môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum, tăng diện tích khu vui chơi, sân vườn. Trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả, vườn rau, tăng phòng chức năng tổ chức các hoạt động chuyên biệt.

        - Lựa chọn, nhân rộng các mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng, khai thác nguồn lực của cha mẹ trẻ hỗ trợ nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Quan tâm công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đảm bảo điều kiện hoạt động và chính sách cho giáo viên theo quy định.

        - Nhà trường tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, xây dựng hệ thống các nhóm lớp làm nhiệm vụ điểm, là nơi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo phù hợp với địa phương và đáp ứng hiện đại đổi mới giáo dục mầm non. Nhóm lớp điểm phải bố trí giáo viên vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận, triển khai phương pháp giáo dục tiên tiến và đón các giáo viên của toàn trường đến học tập, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bổ sung đầu tư theo tiêu chuẩn trường mầm non mức 4 theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận, triển khai phương pháp giáo dục tiên tiến và đón các trường mầm non trên địa bàn đến học tập, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ.

        6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em

        - Các Ban  ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội thuộc UBND xã tiếp tục đẩy mạnh các hình thức truyền thông trong cộng đồng xã hội về vị trí, vai trò phát triển giáo dục mầm non, chính sách phát triển giáo dục mầm non của Chính phủ.

        - Đẩy mạnh công tác truyền thông, phối hợp xây dựng chương trình phát thanh, các video hướng dẫn cha mẹ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em. Công khai tại cổng thông tin điện tử của các trường, của UBND xã để nhân dân biết, lựa chọn.

        - Nhà trường tang cường tuyên truyền các điều kiện, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ; Hướng dẫn gia đình, cha mẹ trẻ kiến thức nuôi dạy con theo khoa học; Tôn vinh tấm gương điển hình có nhiều đóng góp phát triển giáo dục mầm non của địa phương…

        - Phát huy vai trò tổ chức chi bộ Đảng, công đoàn để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ quyền lợi người lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non.

        7. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế

        - Tham mưu với UBND xã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, phát triển đa dạng mô hình trường mầm non tiếp cận hội nhập quốc tế. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non được hưởng các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

        - Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo liên kết giáo dục và đào tạo, tổ chức hội nghị hội thảo giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với cơ sở đào tạo sư phạm, các tổ chức nước ngoài, cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục mầm non vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

        - Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra theo phân cấp việc chấp hành thực hiện chế độ chính sách pháp luật của nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở các loại hình.

          IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

          1. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025 tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. 

Cụ thể:

         - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chung cho toàn trường.

        - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.

         - Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch phát triển của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

          2. Đối với Phó Hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

          3. Đối với tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

         - Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

       - Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

         - Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức trong nhà trường.

         4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

         5. Đối với trẻ

         Tích cực tham gia hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển toàn diện, phát triển kĩ năng sống, sẵn sàng vào lớp 1.

       6. Ban đại diện cha mẹ trẻ em

       - Cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025.

       - Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với trẻ, phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

7. Các tổ chức Đoàn thể trong trường

       - Hằng năm, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch phát triển Nhà trường.

        - Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường.

          Trường mầm non Trạch Mỹ Lộc đề nghị các bộ phận phụ trách, tổ chuyên môn và các cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025.

          V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Năm 2021: Tham mưu với UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non xã giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025 của nhà trường và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Năm 2022, 2023, 2024: Tiếp tục thực hiện kế hoạch, tự kiểm tra, đánh giá, sơ kết hàng năm, thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch với các cấp.

- Năm 2025: Tổng kết, đánh giá việc triển khai và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025 của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025 của trường mầm non Trạch Mỹ Lộc. Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban giám hiệu nhà trường xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã Để b/c

CBGVNV; (để th/h)

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Duyên

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚC THỌ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 31
Tháng trước : 1.590